Warunki

Usługa SAN VITO LO CAPO EXPRESS SHUTTLE SHARING to technologiczna platforma, która umożliwia użytkownikom dokonanie rezerwacji poprzez współdzielenie usługi transportu świadczonej przez firmy zajmujące się wynajmem pojazdów z kierowcą. Opiera się na koncepcie współdzielenia przejazdu, w związku z tym zauważycie, że nasze ceny są najniższe na rynku.

SAN VITO LO CAPO EXPRESS SHUTTLE SHARING oferuje wolne miejsca w naszych minivanach dla przejazdów zbiorowych tam i z powrotem z lotniska Falcone Borsellino w Palermo lub z lotniska Vincenzo Florio w Trapani aż do San Vito Lo Capo. Usługa dostępna jest po wcześniejszej rezerwacji na stronie internetowej www.sanvitolocapobus.com lub poprzez współpracujące z nami agencje podróży, nawet do dwunastu (12) godzin przed godziną odjazdu TRANSFERU.

Podróżni zobowiązani są do dokładnego przestrzegania poniższego regulaminu, opracowanego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości świadczonej usługi.

Wsiadanie i wysiadanie z minivana

Wsiadanie i wysiadanie z minivana odbywa się wyłącznie w określonych miejscach (LOTNISKO W PALERMO LUB W TRAPANI, Via Piersanti Mattarella 194 San Vito Lo Capo). Niedozwolone jest wsiadanie do minivana, jeśli liczba jego pasażerów osiągnęła maksymalną liczbę dopuszczoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Zgodnie z postanowieniami ustawy nr 21/92 na trasie nie są przewidziane żadne przystanki. Nasza spółka korzysta z usług firmy wynajmującej pojazdy z kierowcą, która to wykonuje przejazdy z i na lotnisko w Trapani i Palermo, w współpracy z naszą agencją partnerską, której siedziba znajduje się w San Vito Lo Capo. Nie świadczymy usługi door to door (od drzwi do drzwi). Spotkanie z pasażerami na lotniskach odbywa się w hali przylotów, łatwo jest rozpoznać naszych kierowców, którzy będą mieli ze sobą tabliczkę z napisem EXPRESS SHUTTLE SHARING, natomiast w San Vito Lo Capo odbywa się w naszej agencji partnerskiej zlokalizowanej przy ulicy Via Piersanti Mattarella 194 San Vito Lo Capo, znanej uliczce w centrum miasteczka. (sprawdź mapę z zaznaczonymi punktami na stronie www.sanvitolocapobus.com).

Dokumenty podróżne i rezerwacje

Przed wejściem do pojazdu podróżny powinien się upewnić, że posiada voucher / dokument podróży wystawionych przez Firmę, zakupiony wcześniej poprzez stronę internetową lub nasze partnerskie agencje podróżyPrzed rozpoczęciem przejazdu należy okazać naszym kierowcom dokument podróży. Należy zachować dokument podróży w całości i w stanie nienaruszonym na czas przejazdu na wypadek konieczności okazania go podczas ewentualnej kontroli Policji na trasie przejazdu.

 • a. Potwierdzenie rezerwacji (voucher podróży) uprawnia do przejazdu. Potwierdzenie należy wydrukować lub zachować w telefonie oraz okazać kierowcy przed rozpoczęciem przejazdu. Prośba o dokonanie rezerwacji lub zapytanie informacyjne nie są ważnymi dokumentami podróży.
 • b. Klient odpowiedzialny jest w trakcie dokonywania rezerwacji za podanie pełnych, prawidłowych i prawdziwych danych.
 • c. Klient zobowiązany jest sprawdzić czy dane wydrukowane na voucherze odpowiadają tym wybranym podczas dokonywania rezerwacji.   Ewentualne nieprawidłowości powinny zostać zgłoszone poprzez e-mail, przed rozpoczęciem podróży.
 • d. W celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi Klient obowiązkowo musi podać ważny numer telefon komórkowego (lub w przypadku jego braku, numer telefonu w planowanym miejscu pobytu) co najmniej jednego z pasażerów, poprzedzony ewentualnie międzynarodowym numerem kierunkowym. Ewentualna zmiana godziny przejazdu zostanie przekazana przez naszą firmę drogą telefoniczną lub poprzez wiadomość sms. W związku z powyższym pasażerowie są odpowiedzialni za sprawdzanie ewentualnych wiadomości otrzymanych przez firmę świadczącą usługi na numer telefonu komórkowego. W celu sfinalizowania rezerwacji wystarczy wypełnić formularz, podając konieczne dane, a następnie przejść do zakupu online vouchera. Prosimy pamiętać, że w przypadku wypłat na lotnisku nasi kierowcy mogą poczekać na pasażerów nie dłużej niż 10 (dziesięć) minut po zaplanowanej godzinie odjazdu. Po upływie dodatkowego czasu kierowca może odjechać bez pasażerów. Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Zrobimy wszystko co możliwe, żeby przenieś klientów na kolejny kurs (w przypadku dostępności wolnych miejsc). W przypadku opóźnienia odlotu, aby nie stracić możliwości skorzystania z przejazdu, Klient i/lub pasażer powinien posiadać numeru telefonu do firmy i poinformować ją telefonicznie, tak szybko, jak to możliwe, o zaistniałej sytuacji oraz podać nową godzinę przylotu. W przypadku opóźnienia wylotu lub zmiany godzin lub innych okoliczności, które mogą spowodować utratę transferu, w sytuacji, gdy klient i/lub pasażer nie skontaktują się z firmą świadczącą w danym momencie usługę, nie będzie możliwe zapewnienie klientowi transferu w późniejszych godzinach. 
 • e. W żadnym przypadku nie można odmówić lub ograniczyć klientowi jego praw.
 • f. Niniejsze Warunki Ogólne podlegają przepisom włoskiego prawa. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć między klientem, a firmą świadczącą usługę transferu jest sąd w Trapani.
 • g. Zakupiony pakiet (PACCHETTO TURISTICO EX ART. 32 - DLGS 79 DEL 2011) obejmuje:
  • Wi-Fi na pokładzie
  • Fotelik dziecięcy na żądanie
  • Usługa "Witamy" z dostarczeniem mapy

Przewóz dzieci

Każdy pasażer, niezależnie od wieku, który zajmuje miejsce siedzące w minivanie, zobowiązany jest do zapłacenia należnej za przejazd kwoty.

Przewóz zwierząt domowych

Przewóz zwierząt domowych i innych, niezależnie od ich wielkości, jest niedozwolony

Przewóz rzeczy

Osoba korzystająca z usługi, czyli klient, w momencie opłacenia miejsca siedzącego w minivanie ma prawo do przewozu bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 60cmx45cmx30cm, którego waga nie przekracza 12 (dwanaście) kg oraz bagażu przewożonego w luku bagażowym o łącznych wymiarach nieprzekraczających 180 cm i maksymalnej wadze 25 (dwadzieścia pięć) kg.

Klienci przewożący sprzęt do golfa lub rowery, za które pobierana jest dodatkowa opłata, powinni zgłosić ten fakt podczas dokonywania rezerwacji, wpisując go w stosowne miejsce (UWAGI). W przypadku braku zgłoszenia, firma świadcząca usługę może odmówić przewozu niezgłoszonych przedmiotów. Bagaże pozostawione w pojeździe, którym odbywał się przejazd, zostaną odesłane na koszt klienta na wskazany przez niego adres. Firma świadcząca usługę zrobi wszystko, co możliwe by spełnić ewentualne szczególne prośby wpisane przez klienta w przeznaczonym do tego miejscu, jednakże nie ma takiego obowiązku.

Sposób zachowania

Podróżnym zabrania się: 

 • a) palenia, przeszkadzania, spożywania posiłków i napojów w pojeździe; Nie jest dozwolone wnoszenie do pojazdów wykorzystywanych przez firmę świadczącą usługę napojów alkoholowych lub substancji odurzających z zamiarem ich spożycia.
 • b) zajmowania więcej niż jednego miejsca siedzącego; 
 • c) prowadzenia działalności reklamowej lub handlowej bez uprzedniej zgody Firmy; 
 • d) brudzenia, niszczenia lub ingerowania w części lub urządzenia minivana.
 • e) podróżni zobowiązani są do wypełniania zaleceń i poleceń pracowników Firmy, które wydawane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego świadczenia usług przewozu. Podróżni zobowiązani są do siedzenia na swoich miejscach przez cały czas trwania przejazdu, aż do momentu zatrzymania się minivana. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki, którym ulegli podróżni nie stosujący się do powyższych zaleceń. 
 • f) Kierowcy firmy, która świadczy usługę, mogą odmówić przewozu osób będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków i/lub osób, których zachowanie uważane jest za zagrażające kierowcy, pojazdom i innym pasażerom.
 • g) Wszystkie pojazdy SAN VITO LO CAPO EXPRESS SHUTTLE SHARING są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • h) Nie pobiera się opłaty dodatkowej za udostępnienie fotelików dla dzieci i podwyższeń dla noworodków, zostaną one dostarczone w zależności od ich dostępności. Małe dzieci są zawsze mile widziane na pokładzie naszych minivanów.

Godziny

Godziny przekazane do wiadomości publicznej są godzinami dostępnymi w oczekiwaniu na rezerwacje i mogą ulec zmianie, nawet w trakcie okresu ich obowiązywania. Ewentualne zmiany zostaną przekazane do wiadomości poprzez ogłoszenia w Internecie lub kontakt telefoniczny (połączenie lub sms). Czas przejazdu podany dla każdej z tras jest szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych i innych okoliczności (np. natężony ruch na drodze, blokada lub prace drogowe, strajki itp.). W przypadku blokady autostrady kierujący pojazdem będzie mógł, po uzyskaniu zgody przełożonych, wybrać inną trasę przejazdu. W przypadku usługi, która nie zostanie wykonana lub zostanie przerwana z przyczyn nie leżących po stronie firmy (siła wyższa) pasażerom nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu.

Ewentualne reklamacje należy składać na adres: Manita s.r.l., siedziba prawna Via Giuseppe Verdi n.38, 91100 Trapani

Odwołania, zmiany, zwroty

 • a. Rezerwacja może zostać odwołana jedynie drogą mailową na adres firmy, która świadczy usługę i zostanie potwierdzona, również drogą mailową. Polityka taryf bezzwrotnych przewiduje utratę zapłaconej kwoty. Zostaną wzięte pod uwagę odwołania przesłane z co najmniej 30 (trzydzieści) dniowym wyprzedzeniem przed realizacją usługi. W przypadku ewentualnych zwrotów klient musi wziąć pod uwagę fakt, że zostaną potrącone koszty manipulacyjne, narzucane przez system (maksymalnie 2.50 € za osobę za trasę).
 • b. Jeżeli klient nie otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającej odwołanie, zobowiązany jest to skontaktowania się telefonicznie z firmą świadczącą usługę

Przedmioty znalezione

Przedmioty znalezione wewnątrz minivana zostaną przekazane do naszej siedziby operacyjnej, mieszczącej się pod adresem Via Piersanti Mattarella 194 San Vito Lo Capo (Sycylia).

Okres świadczenia usług

Usługi świadczone są w okresie od 1 czerwiec do 30 wrzesień.